Martin Hupka - ladenie a oprava klavírov

Ladenie klavírov

Každý klavír potrebuje ladenie a aj technickú údržbu. Pre udržiavanie klavíra v dobrom stave je to ideálne raz za rok. Potom má dobrý tón a hrá sa na ňom príjemne.

Ladenie a údržbu klavírov vykonávam:
  • na Vysokej škole múzických umení,

  • Základnej umeleckej škole J. Kresánka,

  • v kultúrnych zariadeniach Petržalky,

  • hoteloch Fórum a Danube,

  • Radošinskom naivnom divadle,

  • Divadle P. O. Hviezdoslava

  • a koncertným umelcom a pedagógom.


Petrof
Rössler
Weinbach
Dalibor
Fibich
Hoffman&Czerny
August Förster
Bösendorfer
Bechstein
Steinway
Yamaha

Gebrüder Hansmann
Gebrüder Stingl
Alois Kern
Lutz
Dutsch Gábor
Alois Buchta
Stelzhammer
Koch&Korselt
Repia
Schonhoffer

 
webdesign by positive 2003